Pokud máte doma již starší zvonek a nevíte, zda je váš zvonek párovatelný, můžete to jednoduše zjistit.

  1. Zasuňte reproduktor do zásuvky.
  2. Přidržte na reproduktoru tlačítko pro párování (déle než 4 sekundy) 

    T3vcnGJ9FCKHAV-oX05NNh5Kvt_XtIKAAQ.pngHnYmQ2XmPb7BFJF9AdEZL-XEVqCDV4xPgg.pngX8N-qlhvW2aB91RtkSwjWvcLo2LWJqungg.png    Pakliže nenajdete tlačítko pro párování, zvonek není párovatelný.
  3. Pokud zazní tón ohlašující přechod do režimu párování, jedná se o párovatelný zvonek, viz video:
Pokud tón párování nezazní, znamená to, že váš zvonek není párovatelný.